Медитация върху сърцата близнаци

Медитация върху сърцата близнаци

www.youtube.com/watch?v=9VdjOyjb27A

Meditation on Twin Hearts is a simple yet powerful technique introduced by Grand Master Choa Kok Sui for achieving cosmic consciousness or what we often call "illumination." It is also a form of service to the world by increasing harmony and peace through becoming a channel to bless the earth with loving-kindness

Медитацията върху сърцата близнаци е проста, но мощна техника, поднесена ни от МЧКС, за постигане на космическо съзнание, т. нар. "просветление". Медитацията е също форма на служба към света чрез повишаване на хармонията и мира. За тези цел ние ставаме канал, който благославя Земята с любяща нежност.