Великият призив - същността на Доброжелателството (английски и руски език)