Игра с Прана: Целият свят на дъгата - детска книжка