Наблюдаване на изображение - сбъдва желания, повишава енергийнното ниво

22.12.2013 11:33

Пред Вас е специална картина, която служи за енергийно изчистване. Тя ще Ви помогне всеки път, когато желаете да вдигнете енергийното ниво и да се обновите.

Преди да се взрете в картината, насочете мисълта си към това, което искате да създадете и изпитате в живота. След това започнете да наблюдавате изображението от горния му външен ъгъл, местейки погледа и мисълта си по ръба в посока часовниковата стрелка. Правете това в продължение на 10-20 секунди, като в това време изказвате признателност към Вселената, която работи за сбъдване на Вашето намерение. Картината ще започне да вибрира и да се движи, което е знак, че енргийното пренареждане се осъществява.

Бъдете осъзнати за благословиите, които ще дойдат в следващите дни и седмици. Благодарете на Вселената за тях, защото показвайки своята благодарност, Вие умножавате тези благословии.

Original text:

Here's a special energy healing infused picture that can support you anytime you'd like to receive a boost of extra high vibes & rejuvenation.

Before viewing the picture, set your intention of what you'd like to create & experience more of in your life. Then, view the outer top edge of the picture, and begin moving your awareness clockwise for about 10-20 seconds while expressing gratitude to the Universe for knowing that the intention you have set is now coming your way. This picture will vibrate & move letting you know that the healing shift is taking place.

Notice the blessings that begin to show up for you over the coming days & weeks ahead, and thank the Universe because through gratitude our blessings expand many fold.

I am so deeply honored to serve you in every way I can.

I love hearing your experience!

Link: www.facebook.com/photo.php?fbid=504493089650038&set=a.310077212424961.64902.310065552426127&type=1&theater

Назад