Позиции на ръцете при отправяне на молитва и съответни енергийни потоци.

Позиции на ръцете при отправяне на молитва и съответни енергийни потоци. <  Спускане на презентацията.  > Назад.